Starrkurs i Gjellebekk, Lier

Foto (flaskestarr): Elin Viker Thorkildsen

Det er mulig at de første eksemplarene av engmarihand har
sprunget ut (for de som liker orkideer og ikke bare starr).

Oppmøtested

Parkeringsplassen på Bauhaus.