BLOMSTERGLEDER I BUSKERUD

VELKOMMEN TIL BUSKERUD BOTANISKE FORENING

Hva gjør vi

BBF arbeider aktivt med at alle skal få økt kunnskaper om norsk natur; gjennom kunnskap om arter og lokaliteter, og gjennom skjøtsel av sårbare arter og områder LES MER

Bli med da vel

Vi inviterer alle på tur. Botanisk hastighet regnes til 500 meter i timen. På turene og møtene treffer du hyggelige mennesker som gjerne deler sine kunnskaper med deg LES MER

Skjøtsel

Vi jobber aktivt med både å skjøtte sårbare planter og å fjerne fremmede invaderende planter flere steder LES MER

Bli medlem

Hjertelig velkommen som medlem i Buskerud Botaniske Forening. Da får du vår medlemsavis og informasjon om aktiviteter, i tillegg til at du støtter opp om vårt arbeid. LES MER
En liten oversikt over gjøremål

Skjøtselsarbeid er naturvennlig og meningsfylt

Myrflangre – en vill og vakker orkide, men sårbar.

BBF skjøtter tre lokaliteter for den ville og vakre orkideen myrflangre. Lokalitetene er tre rikmyrer som ligger i Øvre og Nedre Eiker. Resultatene så langt er meget oppløftende.

Lær mer om myrflangre ved å lese Forslag til handlingsplan for Myrflangre laget av Even Woldstad Hanssen.

Les om forslagene til handlingsplan

Brekkebråtan – en praktfull slåtteeng

Den usedvanlig artsrike naturbeitemarka/slåttemarka på Brekkebråtan i Nedre Eiker var i ferd med å gro helt igjen før Buskerud Botaniske Forening tok initiativet til og startet opp restaurering i 2014. Vi har nå gjennomført restaurering i fire år, og denne har gradvis gått mer over i en skjøtselsfase. Her kan du se på Artsliste, Brekkebråtan_oktober2017. Faktaark om Brekkebråtan

A COOL PROJECT

Check it out

A COOL PROJECT

CHECK IT OUT

A COOL PROJECT

CHECK IT OUT
Dragehode – en prioritert art.
Buskerud Botaniske Forening (BBF) har gjennomført skjøtselsarbeid i 2017, på utvalgte lokaliteter i Buskerud med den prioriterte plantearten dragehode. Midler til skjøtselen er blitt tildelt av Fylkesmannen i Buskerud

Referat fra møter, kurs og turer

Her  kan du lese om aktiviteter vi har gjort – ikke helt på plass ennå.

Styret i BBF

Oversikt over styrets medlemmer

Kristin Bjartnes

Leder

En glad amatør, som også synes det er moro å organisere buskerud@botaniskforening.no mobil: 909 52 045

Elin Viker Thorkildsen

Sekretær

Elin kan masse planter, lager tidskriftet vårt Nymfaea, ordner med administrasjon av medlemslister

Jan Sørensen

Styremedlem

Jan er kunnskapsrik i floraens verden, holder kurs for oss og er en meget dyktig fotograf. Det er mange av hans bilder du ser her.

Kirsti Ruden Østlund

Kasserer

Kirsti har vært glad i planter siden barnsben, i tillegg holder hun orden på økonomien til foreningen.

Ole Bjørn Braathen

Styremedlem

Ole Bjørn er vår meget lokalkjente naturguide, som kan det meste av vanskelige arter

Per Øvrebø

Varamedlem

Per bor i Kongsberg, og er alltid positiv  og hyggelig. Spør han gjerne om moser

Ines Bråthen

Varamedlem fra Krokstadelva

Fremmede arter

Prosjekter vi arbeider med

Nedre Eiker kommune

Pilotprosjekt

Fremmede bartrær

Eidsfoss Hovedgård

Her skal det komme mer informasjon