Kjørstadelva og Haugane naturreservat, Kongsberg kommune

Kjørstadelva og Haugane naturreservat, Kongsberg kommune

Bli med på tur langs Kjørstadelva og i Haugane naturreservat, 5. juni 2021, kl. 10. Turen vil vare ca 2,5 time.
Utdrag fra naturbase.no faktaark om Haugane naturreservat: «Den kalkrike berggrunnen gir opphav til kalkskog, rik sumpskog og rikmyr. Kalkfuruskogen er svært urterik, og området har en rik flora..»
For mer informasjon om naturreservatet klikk på denne lenken: https://faktaark.naturbase.no/?id=VV00001033

Oppmøte: Skollenborg stasjon

Det er obligatorisk påmelding, meld deg på ved å fylle ut skjemaet nederst på nettsiden.
Følg med på arrangementet på facebook og nettsiden, ettersom endringer/avlysninger av turer kan skje på kort varsel.
Vennligst ta hensyn til restriksjoner vedrørende korona: hold avstand, bruk munnbind, ikke møt opp hvis du har symptomer på luftveisinfeksjoner.

Påmeldingsfristen har gått ut

Dessverre er det for sent til å melde seg på dette arrangementet.