Kartleggingstur til Jønndalen, Nore og Uvdal

Buskerud Botaniske Forening inviterer til kartleggingstur til Jønndalen, Nore og Uvdal i
Viken fylke.

Kartleggingsturen er åpen for alle i Norsk Botanisk Forening, ingen forkunnskaper er nødvendig – alle kan være med.
Sted: Jønndalen Høyfjellseter
Tidspunkt: Fredag 23. til søndag 25. juli 2021.

Det er innvilget økonomisk støtte til kartleggingen, som sammen med
egenandelen, vil dekke middag og losji. Mat til frokost, matpakke og
drikke må du ta med selv. Alle må delta i rutiner for renhold m.m. Det
vil bli sendt eget informasjonsbrev til deltagerne senere.
Vi blir mye i felt, og vil registrere funn i artsobservasjoner.no på
ettermiddag og kveld, så ta med PC. Opplæring vil bli gitt.

Plan for kartleggingsarbeidet:
Fredag 23. juli kl. 18.00 – 21.00 Frammøte og orientering om kartlegging.
Lørdag 24. juli kl. 9.00 – 16.00 Kartlegging fra Jønndalen Høyfjellseter 930 moh.
Langs Jønndalsåe til Solheimstulen Turisthytte DNT, 1000 moh.
Her er det flere interessante setervoller som skal kartlegges.
Søndag 25. juli kl. 9.00 – 15.00 Kartlegging fra Jønndalen Høyfjellseter 930 moh.
Til området sør for Jønndalen Høyfjellseter med toppene Grytehovde 1308 moh. og Salhove
1333 moh.

Jønndalen ble besøkt av oss også i 2020. Det ble funnet flere områder med sjeldne planter
den gang. Vi håper på å få undersøkt noen gamle setervoller og beiteområder i dalen som vi
ikke rakk i fjor, samt området sør for Jønndalen Høyfjellseter som ikke ble undersøkt.
Her kan vi finne mye spennende.

På grunn av koronapandemien setter vi en maksgrense på 20 personer.
Da kan de som bor eller reiser sammen få eget rom. De andre får enmannsrom.
Følg med på arrangementet på facebook og nettsiden, ettersom endringer/avlysninger av turen
kan skje på kort varsel basert på gjeldende restriksjoner pga. korona.

Meld deg på turen ved å fylle ut skjemaet nederst på siden.
Egenandel på 300 kroner, betales samtidig med påmeldingen. Den vil ikke bli refundert ved
eventuell avmelding. Kontonummer: 2280.33.22922.
Vi gleder oss!

Påmeldingsfristen har gått ut

Dessverre er det for sent til å melde seg på dette arrangementet.