Den store granryddedagen på Eidsfoss Hovedgård

Vi luker frøplanter av uønskede grantrær. Servering.
Ta med barn og barnebarn. Erfaring viser at de er fenomenale granryddere!
(Foto av Elin Viker Thorkildsen. Viser Kristin Bjartnes som luker edelgran.

Oppmøtested

Foran Eidsfoss Hovedgård.