Handlingsplan myrflangre

Handlingsplan myrflangre

Norsk Botanisk Forening har lenge hatt et organisert floravokternettverk som har fulgt utviklingen til mange lokaliteter av myrorkidéen myrflangre i Norge. Det har etter hvert bygget seg opp en stor mengde kunnskap om arten både om dens biologi og økologi generelt, og om enkeltlokalitetenes status spesielt. Vi er derfor glade for at vi får anledning til bruke denne kunnskapen i en nasjonal handlings plan for arten. Myrflangre er en art som sliter med overleve på mange steder og en plan for å bevare den er derfor viktig.

Lenke til handlingsplanene

Arbeidet er ledet av Even Woldstad Hanssen. Det første forslaget til handlingsplanen kom i 2011 og en ny revisjon ble lansert på
seminar om myrrestaurering 28. september 2021:

Revidert forslag til handlingsplan for myrflangre 2021-2026
(midlertidig versjon uten ISBN)

Forslag til handlingsplan for myrflangre 2011-2015