Turprogram

Søndag 8. juli – felles tur med Naturvernforbundet i Eiker, Eikern (Saasen/Brekke).
Oppmøte: Parkeringsplassen ved infotavla i nordenden av Eikern kl. 10.30. (rett sørøst for Sandsbakken naturreservat).
Guide: Jon Trygve Johnsen fra Naturvernforbundet, mobil 93853884
Turleder: Kristin Bjartnes, mobil 909 52 045

Fredag 20. juli- søndag 22. juli. Feltkurs for nybegynnere på Jostedalsbreen Nasjonalparksmuseum.
Arrangør: Norsk Botanisk Forening, påmelding på epost til styreleder@botaniskforening.no
Torsdag 26. juli: Eggemoen (Bittergrønn og knerot).
Oppmøte: Esso ved Hvervenkastet kl. 17.00. (busstopp)
Turleder: Kirsti Østlund, mobil 932 62 071
Kartlegging av svartelistede arter etterpå via bil. Kirsti Ø. deler opp i ruter.
Torsdag 2. august: Vannplanter i og ved Solbergtjern, Tyristrand
Oppmøte: Tyristrand kirke kl. 17.00. Turleder: Kirsti Østlund, mobil 932 62 071
Torsdag 23. august kl. 15.00: Kartlegging og registrering av svartelistede arter i Nedre Eiker.
Sted: Møtes på Miletjern for å starte kartleggingen.
Kl. 16.30 – 18.00: Vi møtes på personalrommet, Mjøndalen skole for registrering. Har du noe informasjon om kanadagullris, kjempebjørnekjeks, kjempespringfrø e.l., så ta det med deg slik at vi får registrert dette. Servering av pizza på skolen.
Kontaktperson: Jan Sørensen, mobil 48273297, Kristin Bjartnes, mobil 909 52 045.
NY DATO Torsdag 20. september kl. 16.00 – 18.00: Velkommen til dugnad mot svartelistede bartrær på Eidsfoss hovedgård.
Arr: Roger Halvorsen og Kristin Bjartnes, mobil 909 52 045. Det blir servert mat etter dugnaden.
Ta med gode arbeidshansker og solid greinsaks.