Turprogram

UTSATT INNTIL VIDERE PGA. SAUER PÅ BEITE
Dugnad mot svartelistede bartrær på Eidsfoss hovedgård.


Mandag 8. oktober kl. 17.30: Høstmøte
Sted: Personalrommet på Mjøndalen skole
Program for møtene kommer etterhvert.
Søndag 18. november kl. 14.30 – 19.00
NATUR OG KULTUR 2018.
Sted: Fossesholm i Vestfossen
Arrangør: Naturvernforbundet i Buskerud
 Torsdag 6. desember kl. 17.30: Julemøte.
Sted: Personalrommet på Mjøndalen skole
2019:
Torsdag 7. mars kl. 17.30: Årsmøte
Sted: Personalrommet på Mjøndalen skole

Vi arbeider med en kartleggingstur til Senja medio juli 2019.