Torsdag 22. oktober kl. kl. 18.30. Høstmøtet.

mandag 07. desember 2015 21:26 Kristin Bjartnes
Skriv ut

Ref:Anne-Mari Karlsen, foto: Kristin Vigander.

Det var 14 medlemmer tilstede.

P7310258     P8010660

Kristin Vigander fortalte om botanikkdagene i Skibotndalen, Storfjord kommune i Troms. Hun viste også mange flotte bilder fra turen.Skibotndalen med enkelte omliggende lokaliteter ble valgt som mål for Botanikkdagene.Skibotndalen har en rik flora, spesielt mange spennende nordøstlige innslag og fjellene omkring har en variert fjellflora. Det er et høyt antall meget sjeldne arter i dalen.

P7311106     P8010546

P7310278x     P7310264

Kristin Bjartnes orienterte om dugnader vi har hatt i sommerhalvåret. Vi har også i samarbeid med Naturvernforbundet og Nedre Eiker kommune hatt dugnad ved Miletjern for å fjerne svartelista planter. Denne gangen var det kanadagullris.

Artsobservasjoner: Kristin Bjartnes orienterte om artsobservasjoner slik at vi selv kan legge inn arter i Artdatabasen.

 

Sist oppdatert mandag 07. desember 2015 21:38