Buskerud Botanisk Forening

 

  • Forstørr
  • Standard skriftstørrelse
  • Forminsk
Hjem Eldre referater, tidligere enn 2013 Julemøte 2. desember 2010

Julemøte 2. desember 2010

E-post Skriv ut PDF

Møtet ble startet med en gjensidig gratulasjon for denne dagen er Botanisk Forening 75 år.

Kilde: Jan Wesenberg. ”Det konstituerende møte, som var bekjentgjort gjennom Norsk Telegrambyrå og Den Høiere Skole, ble holdt på Universitetet 2. desember 1935. Godt besøkt møte, ledet av Horn. Lynge refererte det forberedende arbeidet. Stiftelsen ble vedtatt. Lovforslaget vedtatt med endringer. En nominasjonskomite bestående av Christophersen, Scholander og Tvedt hadde forberedt valget. Ved skriftlig avstemning ble styret valgt i samsvar med nominasjonen, nemlig: Lid (formann), Braarud (sekr.), Nordhagen,Robak, Størmer og Vaage, med revisorer Hanssen og Rui.”

knottblom2

Kirsti Østlund formidlet informasjon fra møtet på Stjørdal om nye rødlista arter, se her.

 

Her kan du finne endringer for Rødlista 2006 til Rødlista 2010.

 I kraftgatene ved Tyrifjorden er det bl.a. funnet en sjelden bie. Naturtypen kalklindeskog er også under spesiell overvåking. 

Gotlandstur 1. – 5. juni 2011.

Elin Viker Thorkildsen orienterte mer om planer for turen. Vi skal bo på pensjonat i Klintehamn, en dagstur til Karlsø skal også inngå i turen. Det blir sendt egen invitasjon. Det baseres på at komiteen koordinerer bestilling av opphold, men at hver enkelt selv bestiller reisen til Gotland.

 Inge Jahren sendte rundt en plantegåte, det var to pressete planter + et sitat. Dette ble veldig vanskelig - undertegnedes forslag om liljekonvall og trollhegg var helt på sidelinjen. Det riktige svaret var strandrisp(lang brodd på bladet) og villkornell(karakteristiske bladnerver).Inge ble bedt om å ta med nye gåter til neste møte (blåveis burde være greit?!).

kantkonal2 

Steinar Stueflotten viste bilder, et nydelig bilde av kantkonvall fra foreningens kartleggingstur ved Eikern, og så et riktig eksotisk av knottblom (vist over), som han har gjenfunnet på en lokalitet for første gang siden 2002. Videre hadde han bilder fra Møre og Romsdal. Kirsten Myhr hadde også nydelige bilder fra Eikern, Spaniaturen og fra Jylland.

Det blir servert gløgg, kaffe og kaker. Kirsti Østlund og Elin Viker Thorkildsen hadde laget nydelige hjemmebakte kaker, undertegnede hadde klart å ta med boller fra nærmeste bensinstasjon. Populariteten var forståelig nok ikke helt den samme – jeg spiste dem ikke selv engang siden jeg kunne velge nydelig hjemmebakst!

Det ble loddet ut juleblomster og et BBF-krus, undertegnede hadde denne gangen satset alt på rosa lodd, men dessverre var ikke den fargen heller noe å anbefale.

Referent: Kristin Bjartnes

 

Sist oppdatert søndag 04. mars 2012 13:09