Buskerud Botanisk Forening

 

  • Forstørr
  • Standard skriftstørrelse
  • Forminsk
Hjem Eldre referater, tidligere enn 2013 Medlemsmøte 21. oktober 2010.

Medlemsmøte 21. oktober 2010.

E-post Skriv ut PDF

LAV.

1. konservator Einar Timdal fra Naturhistorisk museum har sagt ja til både å holde kurs om lav i mars og å fortelle litt om lav på medlemsmøtet.

EinarT2

På møtet orienterte han om følgende:

Det er to viktige begreper man må lære seg om lav, det første er de viktigste slektene og artene, videre må man lære seg terminologien og en del faguttrykk.

Han anbefalte to lavfloraer:
Universitetsforlaget 1994, Krog, Østhagen og Tønsberg. Lavflora, norske busk- og bladlav. Denne er komplett og har gode nøkler.

Tapir 2006, Holien og Tønsberg, Norsk lavflora. Ikke komplett, men har veldig gode bilder.

I Norge er det 2000 arter av lav, i verden er det 17000 arter.

Videre ble det fortalt om lavens oppbygging, formeringsmåte og de tre voksemåtene, busk-, skorpe- og bladlav.

Det ble vist flotte bilder og illustrasjoner som eksempler på forskjellige formeringsmåter og voksemåter, og for å påpeke forskjeller og likhetstrekk ved enkelte arter.

Spesieller rødlistearter ble også nevnt, og det ble gitt beskrivelse av områder hvor disse er registrert. I kystgranskog i Trøndelag, ble den mest eksklusive lav i Norge funnet; det ble vist bilde av denne som er Trønderlav.

Kart over Buskerud, basert på Norsk Lavdatabase, viser mange spennende lavregistreringer, særlig fra Hole, Ringerike og Trillemarka. Vi som hadde vært med Tom Hellik Hofton på tur i Trillemarka i fjor, gledet oss over flotte bilder av ulvelav.

Han orienterte også om Norsk Lavdatabase.

  Einar Timdal, holdt et inspirerende og lærerikt foredrag, og undertegnede oppfordrer alle medlemmer til å komme på kurset i mars. Norsk Lavdatabase inneholdt en del kommuner i Buskerud med få eller ingen registreringer, så alle oppfordres herved til å bygge opp kunnskap om lav og å få registrert funn..

 

Her er også en side om lav. 

 

GOTLAND.

Kirsti Østlund og Elin Viker Thorkildsen orienterte om BBF sin tur til Gotland 1.- 5. juni 2011. Reisen må den enkelte selv bestille, men eksempler på flytider, togtider osv. er sjekket og vil bli sendt ut. Pensjonat vil reserveres av turkomiteen, og den enkelte må betale et depositum innen et bestemt tidspunkt for dette. Kontakt er opprettet med botaniker på Gotland, som er veldig positiv til å vise oss flotte steder. Mer info vil bli gitt på julemøtet.

 

EVENTUELT.

Jan-Otto Eek uttrykte bekymring for spredning av svarelistede arter i fylket vårt. Likeledes påpekte han at områder med orkideer som ikke er fredet, kan være truet av utbygging.

Dette er bekymringer som flere i BBF deler, og vi vil gjerne ha synspunkter og forslag til tiltak fra våre medlemmer.  

 

Medlemsmøtene er veldig hyggelige møter, skravla går og kaffen og kakene(4 slag) smaker godt. Utlodning er et hyggelig og alltid litt spennende innslag, selv om det viste seg at referentens satsing på gule lodd var et feilgrep!

Referent Kristin Bjartnes

 

Sist oppdatert søndag 04. mars 2012 13:09