Buskerud Botanisk Forening

 

  • Forstørr
  • Standard skriftstørrelse
  • Forminsk
Hjem Eldre referater, tidligere enn 2013 MOSETUR TIL SPÅLEN, 22.08.2010

MOSETUR TIL SPÅLEN, 22.08.2010

E-post Skriv ut PDF

 blanktorvmose

Vi var totalt 7 som møttes på Klækken hotell og kjørte videre i 2 biler til Johnsetangen ved Øyangen og et stykke innover derfra mot Spålen.

De som var med turen var Arne Pedersen, Kristin Bjartnes, Kirsti Østlund Ruden, Kirsti Jahren med gordonsetter Tell, Erling Bjartnes, Leiv Stensen og undertegnede, Elin Viker Thorkildsen.

Vi startet fra Klækken hotell kl.10.00 og var tilbake igjen der ca. kl 17.30.

 På folkeskolen var stiloppgaven ”En tur i skogen” en kjærkommen oppgave å skrive.

Det var alltid pent vær i de stilene. Slik var dagen den 22. august 2010. Vakkert vær, solskinn og 14 grader varmt. Vi skulle enda til på mosetur til Spålen med Arne Pedersen som guide i og til mosenes verden!

 

Turen startet fra Ugla. Det ble raskt bråstopp, etter ca. 50 meter. Her fant vi grassmose, broddtorvmose, stor bjørnemose, møkkmose, oljetrappemose, blanktorvmose, vassnøkkemose og vrangnøkkemose (tilhørende klomosefamilien). Det var kapsler på nesten alle torvmosene vi fant på hele turen; noe som Arne P. fortalte var sjelden å se. Møkkmosen fant vi på årets utgaver av kuruker. Merkelig nok hadde ingen lyst til å plukke opp en bit av denne for nærmere lupeundersøkelser!

På en myr videre på veien fant vi filtrabbemose. Under denne mosen var det vanligvis maurtuer! Dette fant vi ved selvsyn. Merkelig sted å lage seg et hjem!

 Videre på veien mot Spålen fant vi tvaretorvmose, kjøttorvmose, vortetorvmose, mer vrangtorvmose, den sistnevnte her med virkelig store og vakre hoder, stivtorvmose, mer stor bjørnemose (hvis sporehus inneholder mellom 1,2-1,5 millioner sporer. Arne P. fortalt at fugler gjerne spiser disse sporehusene og at de inneholder mye fett.

Videre fant vi skogskjeggmose, også denne med kapsler.

mose Foto: Erling Bjartnes Bildet viser de tallrike gemmae
(ynglelegemer) i spissen av de øverste bladene til levermosen Myliaanomala (myrmuslingmose)

Vi lærte at bjønnskjegg er et tegn på fattigmyr. Uglamyra var en slik myr. Her fant vi vortetorvmose, dvergtorvmose, bjønntorvmose (alle med kapsler!) og mer filtrabbemose med maur under.

Vi fant svelttorvmose, myrsigdmose, myrmuslingmose, rødtorvmose, rusttorvmose, høltorvmose, skartorvmose, tvaretorvmose (i skrånende bakke) og mer vortetorvmose.

Før første hvil fant vi i tillegg furumose og lyngtorvmose- også denne med kapsler.

rast

Den første matpausen hadde vi ved Øvre Steinbrutjern på steinformasjoner formet som stoler og bord J. Det var en nesten usannsynlig vakker utsikt mot vannet, omkranset av myr og skog. Etter at matpakke nr 1 var fortært, serverte Kristin ost og kjeks, en nydelig krydderost fra Gangstad Gårdsmeieri på Inderøy i Nord Trøndelag. Den osten ble bare helt borte…!

 Etter pausen fulgte vi blåstien videre og fant på 585 m o h veinikkemose, kanskje Norges vanligste mose iflg. Arne P.

Videre fant vi trådsiv, kråkefotmose, gåsefotmose, sumplundmose, grokornmose (av flikmoseslekten), syllav og rapsslørsopp (som snek seg med blant mosene..), grantorvmose (kanskje Norges vanligste torvmose), fjærkransemose, prakthinnemose, kyst(!!)binnemose, blanksigdmose og ribbesigdmose. Så kom vi fram til hytta Sinnerdammen- som ligger rett ved den myra som var turens egentlige mål.

 Ved Sinnerdammen tok vi rast nr. 2. Gordonsetter Tell hadde endelig forstått at det å botanisere ikke er ensbetydende med rask forflytning i naturen, så den la seg ned og ”sov”.

Under rasten fant vi for øvrig vårmose.

Vaarmose2

 Etter rasten gikk vi til det myrområdet vi egentlig skulle til, og dette området lå rett ved rastestedet vårt. Her fant vi skartorvmose, beitetorvmose, rosetorvmose (som er en kalkindikator), spriketorvmose og noen nordlige mosearter som tundranøkkemose, lovozia winzelii, blodnøkkemose, dvergjamne (3 eksemplarer) og fjellrundmose. Arne P. uttaler at ”Vi har kommet til Gosen”! Vi fant videre myrfiltmose, bleiktorvmose, uvanlig mye krattorvmose, broddglefsemose, knappkumose, stor granklubbesopp, furutorvmose med kapsel, myrmuslingmose med kapsel, rødtorvmose med kapsel, høltorvmose, sivblom (snek seg inn..). Her tråkket Kirsti Ø.R. ned igjennom myra og ble klissvåt. Heldigvis bare med ett ben.

På blåstien ”hjemover” fant vi også dvergtorvmose, ugrasveimose og ved en stein vi undersøkte på mosetur til Spålen i fjor fant vi firtannmose på en pill råtten stubbe sammen med skogbeger og begerfausklav. 100 meter fra parkeringsplassen fant vi rød blanktorvmose! Dette var en nydelig purpurfiolett mose som var et syn for øyet.

 På parkeringsplassen var vi alle enige om at det hadde vært en fin dag i skogen!

 Det var enormt med inntrykk og nye navn vi fikk med oss under turen. Gleden over å lære bare vokser. Vi retter en stor takk til Arne Pedersen for hans inspirerende måte å distribuere lærdom til ivrige tilhørere på!

Her kan du laste ned artslistene for mose, karplanter og sopp.

Her er noen flere bilder.

 

tvaretorvmose

 Referat og bilder v/Elin Viker Thorkildsen

Sist oppdatert søndag 04. mars 2012 13:10