Buskerud Botanisk Forening

 

  • Forstørr
  • Standard skriftstørrelse
  • Forminsk
Hjem Tiltak mot fremmede, invaderende arter Svartelistede planter Dugnad mot svartelistede bartrær på Eidsfoss hovedgård. 23. september 2017

Dugnad mot svartelistede bartrær på Eidsfoss hovedgård. 23. september 2017

E-post Skriv ut PDF

Foto og ref: Kristin Bjartnes

 IMG 0024

Bakgrunn:

Eidsfoss Hovedgård ble bygget i 1750. Hageanlegget ble oppført på samme tid og besto av et formelt, symmetrisk parterreanlegg, og rundt er det et landskapsparkområde. Eiendommen har to alleer som viser anleggets storhet, en lindealle’ mot nord og en eik dobbeltalle’  som går ned til Bergsvannet. Den gang Christine Marie Cappelen bestyrte hagen, besto hagen av 16 parterrer og inneholdt hele den norske flora. Parken rundt Hovedgården ble utvidet, og satt i stand i engelsk landskapsstil. Christine Marie Cappelen skrev også en flora: «Vildvoxende Planter på Eidsfos og omegn».

IMG 0019    IMG 0020

Dugnad:

På et tidspunkt ble det plantet edelgran, hvitgran, inn i dette flotte parkanlegget. Edelgranen har spredd seg voldsomt, og det er myriader av småplanter i tillegg til et antall store trær. Det er et avgrenset område, men det kan være risiko for videre spredning inn i de store skogområdene som omgir Eidsfoss.

Vi hadde ikke kapasitet eller kompetanse til å røre de store trærne, så vi luket og klippet bort småtrær. Noen steder var skogbunnen helt tett av små planter.

Etter arbeidet, hadde vi en hyggelig lunsj på Gamle Eidsfoss Kro, for dugnadsgjengen.

IMG 0021

Sist oppdatert søndag 24. september 2017 19:54