Buskerud Botanisk Forening

 

  • Forstørr
  • Standard skriftstørrelse
  • Forminsk
Hjem Referat fra turer 2017 Haugane naturreservat 15. juni 2017

Haugane naturreservat 15. juni 2017

E-post Skriv ut PDF

Turleder: Dag Frydenlund, Referat/foto: Elin Viker Thorkildsen - og foto fra Jan Sørensen

Brudespore  Skogmarihand

              Brudespore                                                               Skogmarihand

 Vi var 7 deltagere på denne turen. Nydelig vær å botanisere i. På første stopp på turen gikk vi ned til en bratt hylle. Det var stupbratt rett ned for hyllen. På denne hyllen var reinrosen i blomst!! Fantastisk opplevelse! Her var det også flueblomst i knopp og hårstarr. Vi fant gulflass, en alge.

Deltagere     Blodlav     Bratestarr

            Deltagerne                                                                              Blodlav                                        Bråtestarr

På andre og siste stopp gikk vi langs elven og fant marisko, nattfiol og legevintergrønn. Opp og inn i terrenget var det- som en av deltagerne sa- en Edens hage.

Gronnkurle     Kjevlestarr     Legevintergronn

               Grønnkurle                                                          Kjevlestarr                                                Legevintergrønn

Vi fant brudespore, stortveblad, flueblomst, skavgras, blodstorkenebb, marinøkkel, svarterteknapp, skogmarihand kantkonvall, grønnkurle, myrklegg, hårstarr (her og), tettegress, kjevlestarr, bråtestarr, furuvintergrønn, blodlav, bittervintergrønn og bøttevis med flueblomst. På stedet vi tok en kafferast var det nødvendig å se seg grundig for før man satte seg ned, for flueblomstene sto mellom og rundt oss.

Marisko      Reinrose     

              Marisko                                                            Reinrose

Her er bildene til Jan Sørensen:

Flueblomst-15-5-17-1-r-tx      Flueblomst-15-5-17-2-r-tx     Grnnkurle-15-6-17-r-tx

                                                    Flueblomst i to variasjoner                                                              Grønnkurle

Reinrose-15-6-17-1-r-tx     Skogmarihand-15-6-17-r-tx

                       Reinrose                                          Skogmarihand

 

Sist oppdatert torsdag 24. august 2017 17:24