Buskerud Botanisk Forening

 

  • Forstørr
  • Standard skriftstørrelse
  • Forminsk
Hjem Referat fra møter 2017 Referat fra årsmøtet torsdag 9. mars 2017

Referat fra årsmøtet torsdag 9. mars 2017

E-post Skriv ut PDF

 Ref. Kristin Bjartnes, foto av blomster: Inger_Lill Portaasen, av folk: Kristin B

     DSC 0079 640x426     DSC 0371 640x426

 Til behandling forelå:

 

  1. Valg av referent og 2 personer til å skrive under årsmøtereferatet.
  2. Styrets årsberetning for 2016 ved Anne Mari Karlsen
  3. Årsregnskap for 2016 ved Kirsti Ruden Østlund.

4. Aktivitetsplan 2017.

 5. Fastsettelse av kontingent for 2017.

 Det er et ønske fra styret i NBF om forenkling og samordning av kontingentene i grunnorganisasjonene, se vedlagte brev fra undertegnede (i en annen rolle). Forslag til kontingent er

 A-medlemskap: 400 kr (inkl. Blyttia)

 B-medlemskap: 200 kr

 C-medlemskap: 100 kr

 D-medlemskap: 100 kr

 Kontingentforslaget ble vedtatt. 

 6. Valg.

 Styret består av følgende personer:

 Leder: Kristin Bjartnes (er på valg for 1 år av gangen)

 Kasserer: Kirsti Østlund (ble gjenvalgt for 2 år i 2016). Er ikke på valg i år.

 Sekretær: Anne-Mari Karlsen (ble gjenvalgt for 2 år i 2016). Er ikke på valg i år.

 Styremedlem Jan Sørensen (ble valgt for 2 år i 2016). Er ikke på valg i år.

  Styremedlem Elin Viker Thorkildsen ble valgt for 2 år i 2015. Er på valg i år.

 Vararepresentant: Berit Skretteberg (er på valg for 1 år av gangen)

 Vararepresentant: Dag Frydenlund (er på valg for 1 år av gangen)

 Revisor: Marianne Karlsen (er på valg for 1 år av gangen).

Alle tok gjenvalg.

6. Styret ber årsmøtet om godkjenning for å fungere som valgkomite neste år.

Styret fikk denne godkjenningen

 7. Skjøtselstiltak.

 Styret informerer om skjøtselstiltak som ble gjennomført i 2016, og planer for 2017. Styret fikk godkjenning av årsmøtet for planlagte og framtidige skjøtselstiltak.

 8. Pilotprosjekt vedr. svartelistede planter.

 Styret informerer om samarbeidsprosjektet mellom Naturvernforbundet i Buskerud, Nedre Eiker kommune og BBF vedr. fjerning av svartelistede arter.

  9. Eventuelt/innkomne saker.

 Kort informasjon om foreløpig turprogram 2017. Styret tar gjerne imot innspill.

  Etter årsmøtet ble det servert pizza og mineralvann, kaffe/ te. 

 Inger-Lill Portaasen viser bilder fra Finland og Russland, se øverst på referatet.

IMG 0064     IMG 0065

IMG 0066

 

 

 

Sist oppdatert onsdag 31. mai 2017 19:10