Buskerud Botanisk Forening

 

  • Forstørr
  • Standard skriftstørrelse
  • Forminsk
Hjem Referat fra turer 2016 Kartlegging i Hemsedal 5. - 7. august 2016

Kartlegging i Hemsedal 5. - 7. august 2016

E-post Skriv ut PDF
Artikkelindeks
Kartlegging i Hemsedal 5. - 7. august 2016
Flere bilder fra Hemsedal
Alle sider

Ref. og foto: Elin Viker Thorkildsen

Artsliste1    Artsliste 2              Artsliste 3

7 faste deltagere var med begge dagene: Elin Viker Thorkildsen Tore Berg Karlsen Anne-Mari Sissel Carlstrøm Portaasen Inger-Lill Aasland Weche Irene Elgsaas Berit Roll

Det har vært 5 personer som har ringt/e-postet og meddelt at de ville være med på. Det var ingen som møtte opp, temmelig sikkert på grunn av det svært dårlige været ! Èn entusiastisk grunneier var med oss hele lørdagen. Han kunne utrolig masse om kulturen og historien til alle setervollene i Krossostølane- området, Knut Olav Halbjørhus

Deltagere-8 640x480     Brearve 605x640

Entusiatiske deltagere som ikke bryr seg om litt regn                            Brearve

Vi er ALLTID glad for at Tore Berg, med sin spesielt gode kompetanse og enorme kunnskaper, var deltaker på kartleggingen i år også. Han finner sjeldne arter. Han verifiserer våre funn. Dette er svært lærerikt for oss andre deltagere. Han deler villig av sin kunnskap, og han går aldri lei av å svare på spørsmål – selv om vi spør om det samme flere ganger. Tore Berg tok belegg av enkelte planter for senere artsbestemmelse og registrering.

Einerlav 640x480     Fjelljamne 640x466

                                     Einerlav                                                                              Fjelljamne

Lørdag 6. 8.

Kartleggingsområdet startet på skogsvei i området Øvrestølen nedover mot Krosstølane til Haugavollen, Dokkvollen, Brøtavollen og Teigavollen. Kjentmann og grunneier Knut Olav Halbjørhus var med oss hele dagen. Han fortalte om kulturen og historien til disse vollene.

Vi fant hvit turt, småtveblad, sumphaukeskjegg, kastanjesiv, myr- og setermjølke, snauveronika, linnea, kvann, ullvier, grønnvier, svartvier, sølvvier, setergråurt, bekkestjerneblomskogrørkvein, fjellrapp, sølvbunke, legeveronika, fjellmarikåpe og mye mer. Det regnet kraftig og gruppen ga seg etter 4 timers våt kartlegging.

Fjelltimotei 640x622       Fjelltvare 480x640

                                    Fjelltimotei                                                                   Fjelltvare

Søndag 7. 8.

Det var kaldt, vind, men opphold, ved start på denne dagen. Kartleggingsområdet startet på skogsvei (fra parkeringsplassen) i området Siresletti/Skarsvollen. Vi gikk skogsvei opp til 1040 meter, gikk ned mot og fulgte et elveleie (se kart), kysset denne elven og kartla langs neste elv (se kartet). Vi gikk langs denne elven i sand/stein skråning og kartla iblant sauer og kuer. Den sydligste vollen på Siresletti var slutten på kartleggingsområdene denne dagen. Det begynte å regne. Vi fant setergråurt, fjellmarikåpe, maiblom, turt, tyrihjelp, grønnkurle, museøre, røslyng, åkerforglemmeiei, fjellveronica, fjellsveve, dverggråurt, rypebær, sølvbunke, smyle, søterot, myrhatt, harerug, brearve, stjernesildre, tettegras, myrmjølke, dvergmjølke, bleikmyrklegg, fjellfiol, myrsnelle, finnskjegg, slåttestarr, stivstarr, dvergjamne, fjelljamne, fjellburkne, fjellsyre og mye mer.Sist oppdatert mandag 24. oktober 2016 07:36