Buskerud Botanisk Forening

 

  • Forstørr
  • Standard skriftstørrelse
  • Forminsk
Hjem Referat fra turer 2016 Eidsfoss Hovedgård, 5.6.2016

Eidsfoss Hovedgård, 5.6.2016

E-post Skriv ut PDF

Referat og foto, Elin Viker Thorkildsen, Inger-Lill Portaasen (+ et bilde av hvitfrytle av Bjarke Anderson + uklare bilder som Kristin har tatt)

20160605 101646

23 deltager møtte på Eidsfoss Hovedgård til botanisk omvisning med Roger Halvorsen som turleder. Han loste oss gjennom landskap og historie, både om stedet og om plantene, med gedigen kunnskap og en fantastisk fortellerevne.

Været var strålende!

HvitfrytleBjarkeAndersson

Hvitfrytle av Bjarke Anderson

Under omvisningen fikk vi høre om Marie Cappelen, (1766-1849),

Hun regnes som Norges første kvinnelige botaniker og skrev en liten floraliste som for noen år siden ble funnet ved Botanisk Museum. Det er planer om å få utgitt denne floraliste. Hennes herbarium er pt ennå ikke funnet.

Madame Cappelen står for det første funn av rød skogfrue og skjellrot i Norge. På Bjørkøya i Bergsvannet fant hun bråtestorkenebb. Roger Halvorsen fortalte at det skal finnes lundhengeaks på hovedgården, samt en hybrid mellom grov nattfiol og nattfiol.

20160605 112253     Kratthumleblom med flue

 

Når man kommer inn på hovedgårdens område er forekomster av spolebusk noe av det første man ser. Roger Halvorsen fortalte om roten av gåsemure. Den inneholder mye stivelse. Smaken minner om gulrot og kan spises rå. Roten er rik på stivelse.

Blomst av spolebusk 2     Krypsoleie med fluer

Om tepprot ble vi fortalt om plantens evne til å stoppe små blødninger, samt at te, kokt på tepperot, stoppet løs mage – hvis blomstene ikke var for åpne. Var de det, ville virkningen være stikk motsatt.

Videre fant vi myskegras, som lukter kumarin soom i nyslått høy når man gnir på graset.

Krypsoleierøtter er god mat for dyra, ble vi fortalt.

På Eidsfoss er det masse blåhegg, både på og utenfor hovedgården. Junisøtmispel er et annet ord på denne arten. Blåhegg fortrenger det meste annet.

På turen fant i tillegg firblad, myrmaure, nattfiol, kvasstarr, krattlodnegras (leddknute lodden) samt edelgran, mange unge planter.

Vi fikk en omvisning i parterrehagen før vi spiste lunsj- på hovedgården.

Deltagere     20160605 112324     20160605 112339

Etter lunsjen ble flere av deltagerne med Roger Halvorsen til Ravnåskollen. Her fikk vi se ertevikke, mange eksemplarer, skogflatbelg, hvit gåseblom og stavklokke. Det ble lett etter ullurt- den fant vi ikke, og det var muligens noe for tidlig på sesongen.

Stor takk til Roger Halvorsen!!

Ertevikke     Hvit gseblom

Inger-Lill Portaasen sendte noen bilder fra turen:

firblad     hvitfrytle

starr     svartertevikke     turdeltagere

Sist oppdatert onsdag 06. juli 2016 17:42