Buskerud Botanisk Forening

 

 • Forstørr
 • Standard skriftstørrelse
 • Forminsk
Hjem Referat fra møter 2016 Referat fra årsmøtet i BBF 3. mars 2016

Referat fra årsmøtet i BBF 3. mars 2016

E-post Skriv ut PDF

Anne-Mari Karlsen, referent

IMG 0001     IMG 0002

 1. 1)Valg av referent og 2 personer til å underskrive årsmøtereferatet: Jorun Saastad og Øystein Selbo skriver under, Anne-Mari Karlsen er referent.
 2. 2)Styrets årsberetning for 2015 ved Anne-Mari Karlsen: Godkjent.
 3. 3)Årsregnskap for 2015 ved Kristin Bjartnes: Godkjent.
 4. 4)Aktivitetsplan 2016:

22.mai felles med fugleklubben i Øvre Eiker til Sirikirke.                       

27-29. mai: Landsmøte på Darbu.

Ekskursjon til Asker. Dato ikke fastsatt.

Fotokvelder: En kveld med teori, en kveld med blomsterfotografering og en kveld med etterbehandling av fotografiene, dato ikke fastsatt.

5. juni: Eidsfoss Hovedgård. Besøk i hagen til fru Cappelen.

Juni: Hurum v/ Inge Jahren. Sted og dato ikke fastsatt.

11.juni: Kartleggingstur på Brekkebråtan sammen med Sabina.

19.juni: Villblomstens dag på Bjørkedok, Bremseåsen, i Modum og på Holleia.

5.-7. august: Kartleggingstur til Hemsedal. Søndagen drar vi til Gol (slåttemark, huldrebl.) 

September: Feltkurs i lav. Dato ikke fastsatt.

 1. 5)Fastsettelse av kontingent for 2016: Ingen endring.
 2. 6)Valg; De som har tatt gjenvalg er Kristin Bjartnes (leder), Kirsti Ruden Østlund (kasserer), Elin Viker Thorkildsen (styremedl.), Berit Skretteberg (varamedl.) og Anne-Mari Karlsen (sekeretær). Audun Jahren fratrer og Jan Sørensen går inn som styremedlem. Ny varamedlem er Dag Frydenlund . Marianne Karlsen fortsetter som revisor.
 3. 7)Skjøtselstiltak: Styret informerer om skjøtselstiltak som ble gjennomført i 2015, og planer for 2016. Styret vil be årsmøtet om godkjenning av planlagte og framtidige skjøtselstiltak: Det er søkt om midler til dragehode, fylkesmannen må først få tillatelse av grunneierne. Det er også søkt om midler til å fjerne kvisthauger på Brekkebråtan og det er søkt om 70.000 til skjøtsel av myrflangremyrer. Godkjent.
 4. 8)Pilotprosjekt vedr, svartelista planter. Styret informerer om samarbeidprosjektet mellom Naturnvernforbundet i Buskerud, Nedre Eiker kommune og BBF vedr.fjerning av svartelista arter: Lupinfjerning langa lysløypa i Solbergelva – dato kommer senere. Honorata har søkt om tilskudd, kr. 175.000, til slått av kanadagullris og til bekjempelse av kjempebjørnekjeks ved Ulverudbekken.

Eventuelt: Ingen innkomne saker. Kristin Bjartnes spurte årsmøtet hva de ønsket at NBF skal jobbe med fremover. Det kom forslag om skjøtsel, kartlegging og fremmede arter.

Audun Jahren hadde en flott bildefremvisning fra Nordreisa i Troms, det ble servert pizza og mineralvann, kaffe og te og det var utlodning.

IMG 0003

 

Sist oppdatert søndag 08. mai 2016 18:42