Buskerud Botanisk Forening

 

  • Forstørr
  • Standard skriftstørrelse
  • Forminsk
Hjem Eldre referater, tidligere enn 2013 Søstermarihånd på Raje 22. mai 2010

Søstermarihånd på Raje 22. mai 2010

E-post Skriv ut PDF

raje2

9 deltagere (inkl. rapportør og hytteeier Kirsten) møtte til tross for at turen fant sted på pinseaften. Min bekymring over den kalde våren som hadde ført til et par ukers forsinkelse i blomstringen, ble heldigvis gjort til skamme! Med hjelp av noen dagers sol sto søstermarihand i full blomst! Det synes å være et godt år i år og jeg talte flere enn noen gang siden jeg overtok hytta i 2004. Mer enn 400 ble talt på et nokså begrenset område. Samtidig blomstrer maria nøklebånd i stort antall og hvitveisen danner store, vakre tepper

 

.raje3

 

Etter en enkel lunsj med brus og boller i strålende sol, la vi turen om Haugplass Nord der det også er et parti søstermarihand av tilsvarende størrelse. Haugplass Nord er en seter som er satt i så god stand at den har fått kulturpris og det er også der kvigene beiter før de kommer til meg. Fra Haugplass Nord tok vi turen over Rajehaugen der det også er søstermarihand. Her så vi dessuten lerkespore, gullstjerne og tannrot (ikke i blomst enda).

raje1

Referent:  Kirsten Myhr

Sist oppdatert søndag 04. mars 2012 13:11