Buskerud Botanisk Forening

 

  • Forstørr
  • Standard skriftstørrelse
  • Forminsk
Hjem Referater kurs 2015 Mosekurs 29.8.2015, felt og lab

Mosekurs 29.8.2015, felt og lab

E-post Skriv ut PDF
Artikkelindeks
Mosekurs 29.8.2015, felt og lab
Artsliste
Alle sider

Mosekurs, Vikersund (felt) og Åmot (lab.), 29.08.2015.

Bergsotmose    Feltarbeid

Kursleder: Arne Pedersen

Tekst og bilder, Elin Viker Thorkildsen.

H. o. havet var fra 493 til 469.

7 personer var med denne dagen, på mosekurs i Vikersund. Turen startet fra Vikersund hoppsenter og gikk til enden av Heggesjøveien. Derfra gikk vi – rimelig likt den ruten som årets orkidetur fra Vikersund gikk litt tidligere i år.

Det var nydelig vær, og Arne Pedersen uttrykte glede over området vi gikk i. Det var kalkrike rikmyrer samt en bergvegg på nedsiden av en av myrene.

Skomose-rdlistet 3     Bergsigdmose

 

                Skomose - rødlistet

På laboratoriet på Rosthaug skole, Åmot.

 

Arne Pedersen gjennomgikk hvordan mosenes leveområder inndeles. Se bilde vedlagt.

Inndeling av soner for mosers voksestederStengel blad og celler i kroktorvmose

Deretter gikk han igjennom hvordan Krokmose er bygd opp. Kroktorvmose er den minste av 5 kroktorvarter. Kroktorvmose har spisse og krumme blader. Se bilde vedlagt.

 Hoggtannmose-celler-3-7 oljelegemer pr celle

 Vedlagt ser vi bilde av celler i hoggtannmose, som viser at det er 3 – 7 oljelegemer pr celle. Etter 3 uker i mørke forsvinner oljelegmene. (Dette skjer også for de fleste moseartene). Det er ikke sikkert hvilken nytte/funksjon disse oljelegmene har.

Arne Pedersen forteller videre at det er totalt ca. 1071 mosearter i Norge.

Av disse er 225 arter på rødlista.

48 fjellarter er på rødlista.

150 arter er rødlista i gammelskog, særlig kalkrike skogstyper.

I Buskerud er det 40 rødlista arter (av de 225).

Av de ca. 1071 artene i Norge er det ingen fare for 700 av disse.

 Klar til mikroskopering

Vi fikk vite at fjørtuffmose og putevrimose (vi fant begge artene) er indikatorer på kalkrike områder.

Putevrimose

Lapptorvmose (vi fant den) er typisk på kalkrik myr.

 

Vi fant følgende:Sist oppdatert fredag 30. oktober 2015 08:42