Buskerud Botanisk Forening

 

  • Forstørr
  • Standard skriftstørrelse
  • Forminsk
Hjem Referater turer 2015 Blomstervandring på Norefjell 11. juli

Blomstervandring på Norefjell 11. juli

E-post Skriv ut PDF

Ref. og foto: Kristin Bjartnes

 

IMG 0001     IMG 0003

Kjøreanvisningen jeg hadde fått om utgangspunkt for tur og parkering viste seg å være helt korrekt. Den lille stikkveien til venstre før Bøsetra hadde både plass til biler og turløypa startet der for å fortsette opp fjellet.

Det var nydelig vær – og endelig var det vekster over 1 cm i fjellet. Turen hadde vært utsatt 2 uker pga. sen vår og forsommer.

Vi var kledd korrekt med gule vester med foreningens navn på, kikka rundt oss og prøvde å praie flere forbipasserende til blomstertur – men alle hadde det så travelt. Våre ambisjoner gikk ikke mot Høgevarde, så i ordinær botanisk fart ruslet vi oppover i solskinnet, beundret utsikten og noterte plantefunn.

IMG 0004     IMG 0005

Det gikk stort sett i de vanlige fjellplantene, som ble behørig registrert i artsobservasjoner.no, se nedenfor. Det morsomste vi så var en gjeng hvitsoleier som grodde i et frodig parti ved en bekk.

IMG 0006      IMG 0007

tepperot

Potentilla erecta

krypsoleie

Ranunculus repens

blåbær

Vaccinium myrtillus

skogstjerne

Trientalis europaea

småmarimjelle

Melampyrum sylvaticum

linnea

Linnaea borealis

tyttebær

Vaccinium vitis-idaea

dunbjørk

Betula pubescens ssp. pubescens

gran

Picea abies

røsslyng

Calluna vulgaris

krekling

Empetrum nigrum

blokkebær

Vaccinium uliginosum

rogn

Sorbus aucuparia

geitrams

Chamerion angustifolium

gullris

Solidago virgaurea

tettegras

Pinguicula vulgaris

hvitlyng

Andromeda polifolia

dvergbjørk

Betula nana ssp. nana

torvmyrull

Eriophorum vaginatum

rundsoldogg

Drosera rotundifolia

flekkmarihand

Dactylorhiza maculata

molte

Rubus chamaemorus

bringebær

Rubus idaeus

sveltstarr

Carex pauciflora

rypebær

Arctous alpinus

skogsnelle

Equisetum sylvaticum

stri kråkefot

Lycopodium annotinum

skogstorkenebb

Geranium sylvaticum

rød jonsokblom

Silene dioica

engsyre

Rumex acetosa

skoggråurt

Omalotheca sylvatica

sløke

Angelica sylvestris

fugletelg

Gymnocarpium dryopteris

harerug

Bistorta vivipara

maigull

Chrysosplenium alternifolium

hvitsoleie

Ranunculus platanifolius

Sist oppdatert torsdag 06. august 2015 21:21