Buskerud Botanisk Forening

 

  • Forstørr
  • Standard skriftstørrelse
  • Forminsk
Hjem Referater turer 2015 Myrflangre på restaurert myr på Vestfossen

Myrflangre på restaurert myr på Vestfossen

E-post Skriv ut PDF

myrflangre

 

Ref: Kristin Bjartnes, foto: Erling Bjartnes

Som mange av dere vet, har BBF vært aktive med skjøtsel av myrflangre-lokaliteter.
Gode nyheter - blomstringen øker der hvor skjøtsel er påbegynt!

Det ble sendt ut invitasjon til befaring av myrflangre-myr og beundring av de vakre orkideene lørdag 25. juli.

Myra er lett tilgjengelig og på grunn av det maskinelle arbeidet BBF utførte der i april, er myra markert med sperrebånd. Jeg vil sitere følgende om myra fra Åsmund Tysse, Fylkesmannen i Buskerud, sin befaringsrapport:

«På veien tilbake gikk vi innom Gommerudmyra. Her ble myrflangre (2000 eksemplarer) første gang ble funnet av Mathiesen i 1972. I 1987 skriver Mathiesen at …»myra er så full av buskas at det er vanskelig å komme seg gjennom den». Fra begynnelsen av 1990-tallet og fram til 2009 ble det kun observert sterile planter. I 2014 startet Buskerud Botaniske Forening v/ Finn B. Michelsen skjøtsel av myra med luking, klipping og ringbarking, og vinteren 2015 leide foreningen inn skogsarbeidere for å ta ut skogen rundt myra. Ifølge Finn B. Michelsen er det 18 blomstrende myrflangrer i 2015. Det er tydelig at skjøtselen resulterer i en umiddelbar positiv effekt for myrflangra. Vi fant også breiflangre og knottblom.

 Også her vil vi berømme den positive innstillingen grunneierne har for skjøtsel og tynning av skogen rundt myra, og den store innsatsen som Buskerud Botaniske Forening og Finn B. Michelsen legger i restaureringsarbeidet inne på selve myra.»

Hele rapporten kan du se her.

Sist oppdatert tirsdag 11. august 2015 19:43