Buskerud Botanisk Forening

 

  • Forstørr
  • Standard skriftstørrelse
  • Forminsk
Hjem Referater turer 2015 Tur på Heggensida, vest for Hovlandsfjell i Modum 2.7.2015.

Tur på Heggensida, vest for Hovlandsfjell i Modum 2.7.2015.

E-post Skriv ut PDF
Artikkelindeks
Tur på Heggensida, vest for Hovlandsfjell i Modum 2.7.2015.
Folk og fotografering
Alle sider

Referent: Berit Spone Skretteberg, foto: Audun Jahren. Noen bilder fra Elin Viker Thorkildsen, og  helt til slutt i referate noen bilder av folk: Kristin Bjartnes

Engmarihand 1     Korallrot

Turledere: Audun Jahren og Berit Spone Skretteberg.

Antall deltagere:19.

Turen gikk til ei lita kalkrik myr, 10 minutters gange fra Heggsjøveien rett under Hovlandsfjell.

Det vokser en del engmarihand på denne myra, observerte ca. 15 i blomst.   

På turen fant vi en mengde korallrot, skogsmarihand og flekkmarihand

Smatveblad     Stortveblad

Vi observerte også en del småtveblad og stortveblad i området.

Orkideekspert Knut Solbraa var med på turen, han har skrevet boka «50 norske og svenske orkideer». Han har studert engmarihand på mange lokaliteter rundt om og var spesielt interessert i engmarihandene på myra, og bidro med å bestemme og forklare forskjellen på flekk- og skogmarihand. Som takk for innsatsen ble han overrakt en termokopp med rød skogfrue på.

I området ble det funnet brei dunkjevle. Voksestedet på 470 moh er ifølge Steinar Stueflotten av de høyeste lokaliteter som er påvist i Norge.

Av andre kalkkrevende planter vokser her breiull og sveltull i massevis og i hjulsporene etter en hogstmaskin lenger ut og ned sto det tuer av langstarr og hårstarr.

Kafferast

Det ble selvfølgelig kafferast og småprat på en liten kolle ut for myra med flott utsikt over bygda.

Rod skogfrue 1     Rd skogfrue 3

For de som ønsket det ble turen avsluttet med en tur i Kirkeåsen for å se de røde skogfruene som vokser der. Der var noen praktfulle eksemplarer i full blomstring.

Langstarr og Tore Berg 1     Korallrotskog nesten     Smal soldogg

    Tore Berg sjekker ut langstarr                                                                         Nesten en skog av korallrot                                                                          Smalsoldogg

Noen bilder av folk og stemninger, finner du på neste side:Sist oppdatert torsdag 06. august 2015 18:17