Buskerud Botanisk Forening

 

  • Forstørr
  • Standard skriftstørrelse
  • Forminsk
Hjem Referater kurs 2015 Graskurs Gjellebekkmyrene 18. juni 2015

Graskurs Gjellebekkmyrene 18. juni 2015

E-post Skriv ut PDF

Ref. og foto: Audun Jahren, foto paniculata: Inge Jahren, artsliste: Jan Sørensen

STAUTSTARR 3

Kursleder Anders Often holder en stautstarr

 

Sju entusiaster trosset regnværet og møtte opp på "Graskurset" på Gjellebekk 18.juni. Anders Often var kursleder - igjen. Bra!

Vi fant fort ned til Gjellebekkmyra der det var i tidligste laget for de fleste plantene. Myra er ekstremt rik med mange sjeldne planter. Det ble ikke så mye gras, men derimot mange godbiter fra starrslekta: Her vokser en god bestand av den staselige stautstarren - C. acutiformis, store tuer av taglstarr - C. appropinquata, innimellom den speere kjevlstarr - C.diandra, spredt med nebbstarr - C. lepidocarpa, ei stor tue med slakstarr - C. remota, dystarr - C. limosa pluss noen flere trivielle.

STAUTSTARR 8     paniculata inge

                                          Stautstarr                                        Toppstarr

Noen engmarihand sto i blomst og den sjeldne myrtelgen sto i kanten av myra. Myrklegg og tettegras var det her, også et lite eks av myrtevier.

ENGMARIHAND 1     MYRTELG 3

                           Engmarihand                                                                    Myrtelg

Men en tur midt i juli vil nok være toppers, da står myrflangra i full blomst!

Ekskgruppa

Vi ble søkk blaute men det var en trivelig og lærerik kveld, takk til Anders.

 

Her er artsliste fra Gjellebekkmyra 18.6.2015 (Jan Sørensen)

 

 

Carex.

vaginata - slirestarr

nigra- slåttestarr

acuiformis- stautstarr

diandra - kjevlestarr

digitata - fingerstarr

panicea - kornstarr

lasiocarpa - trådstarr

limosa - dystarr

lepidocarpa - nebbstarr

caespitosa - tuestarr

elongata - langstarr

muricata - piggstarr

remota - slakstarr

appropinquata - taglstarr (store tuer)

Andre vekster:

 hengeaks

marigras

vassrørkvein

blåtopp

hundegras

myrtevier

sveltull

småsivaks

myrsaueløk

dikesoldogg

sumphaukeskjegg

myrtelg

engmarihand

tettegras

stortranebær

Sist oppdatert mandag 06. juli 2015 14:58