Buskerud Botanisk Forening

 

  • Forstørr
  • Standard skriftstørrelse
  • Forminsk
Hjem Referater møter 2015 Referat fra årsmøtet i Buskerud Botaniske Forening den 5.mars 2015.

Referat fra årsmøtet i Buskerud Botaniske Forening den 5.mars 2015.

E-post Skriv ut PDF

Tilstede: 14 medlemmer.

Sak 1) Valg av referent og 2 personer til å skrive under årsmøtereferatet.

           Referent: Anne-Mari Karlsen. Underskrivere: Inger-Lill Portaasen og Olaf Amundsen.

Sak 2) Styrets årsberetning for 2014 ved Anne-Mari Karlsen.   Godkjent.

Sak 3) Årsregnskap for 2014 ved Kirsti Ruden Østlund.   Godkjent.

Sak 4) Aktivitetsplan for 2015.

Aktivitetsplanen vil sendes ut når alle datoene er fastsatt.

Kristin Vigander orienterte om Botanikkdagene i Skibotn, fortsatt mulighet til å være med.

Sak 5) Fastsettelse av kontingent for 2016. Ingen endring.

Sak 6) Valg.

Styret ble valgt med de samme personene som satt i styret i 2014.

Revisor Marianne Karlsen tok også gjenvalg.

Styret fikk årsmøtets godkjennelse til å fortsette som valgkomite.

Sak 7)Skjøtselstiltak.

Styret informerer om skjøtselstiltak som ble gjennomført i 2014,og planer for 2015.

Ang. Brekkebråtan har det blitt gjort avtale med et firma som skal fjerne all kvisten. Det er søkt om midler til dette. Det har vært over 200 dugnadstimer på Brekkebråtan. Skjøtsel av myrer med myrflangre fortsetter. Styret har årsmøtets tillit til å fortsette skjøtsel.

Sak 8)Pilotprosjekt vedr. svartelista planter.

Kristin Bjartnes orienterte om dugnad ved Miletjern i Nedre Eiker i slutten av august. Der skal hovedtyngden ligge på kanadagullris. Anne Foss, leder i Eiker naturforbund, orienterte også litt om samme sak.

Etter årsmøtets offisielle del var over, holdt Kristin Vigander et glitrende foredrag om Cuba. Foredraget ble ledsaget av flotte bilder, de fleste har Kristin V. fotografert selv på sin reise dit.

Sist oppdatert søndag 12. april 2015 19:42