Buskerud Botanisk Forening

 

  • Forstørr
  • Standard skriftstørrelse
  • Forminsk
Hjem Referater møter 2014 Høstmøtet 23. oktober 2014

Høstmøtet 23. oktober 2014

E-post Skriv ut PDF

Referat: Anne Mari Karlsen

Tilstede 16 medlemmer.

Tore Berg holdt et flott innlegg om vannplanter. Han redegjorde for fellestrekk og levested.

IMG 0005    IMG 0006   IMG 0007

Følgende ble notert:

Tjønnaksarter i vann med vannliljer.

Sumpplanter har brede luftekanaler slik at røttene får nok oksygen. Noen arter har finoppdelte blad, bl.a. vannsoleie. De fungerer som ei ekstra rot og disse bladene hjelper også til med assimilasjonen. 

Svartor kan danne sumpskoger.

Urteaktige planter utgjør den største bestanden av vegitasjon i vann.

Bred dunkjevle har ikke mellomrom mellom han-hun blomsterstand.

Smal dunkjevle har mellomrom mellom hun-han blomsterstand. Denne er veldig sjelden.

Myrkongle (kalafamilien). I Norge er det kun en type. Står i myr og i vann og vokser stort sett på østlandet.

Kalmusrot. Der den trives kan den vokse i store kolonner.

Sverdlilje. Gul iris, enfrøblad.

Brudelys, en vakker plante. Sjelden i Norge, den er funnet i Østfold nær svenskegrensen og i Kautokeino, men her blomstrer den ikke p.g.a. temperaturen.

Vassgro. vanlig sumpplante som vokser på ulik vannhøyde og på fuktig grunn.

Tjønnaks. Brede flyteblad.

Krusetjønnaks. Bladene under vann. Noen tjønnaksarter har både flyteblad og undervannsblad.

Piggknopp. Nøster med blomster.

Sjøpiggknopp er sjelden i Norge.

Vass-slirekne tilhører syrefamilien og er en mangeårig plante. Kan også vokse på tørr grunn.

Vannliljefamilen. Hvite og gule og har store flyteblad Bladstilken har store luftekanaler som gir oksygen til rota.

Hornblad er en nedsenket vannplante.

Tusenblad. Vi har fire forskjellige arter i Norge.

Kransalger finnes i kalkrike innsjøer og er sjelden i Norge. Den vokser ikke dypt,men finnes gjerne langs vannbredden.

Vannsoleie. det finnes 3-4 arter i Norge. Flyteblad og kronbladene er hvite.

Kjempesoleie er størst av gulsoleiene og er sjelden her i landet. Forekomst finnes i Lørenskog, Asker og Hof.

Vasshår vokser vanligvis under vann.

 

Elin Viker Thorkildsen refererte med ord og bilder fra kartleggingsarbeidet som er gjort i Hemsedal fra 2010 til 2014.

 

Kristin Bjartnes orienterte om dugnader på gjengrodde myrer og blomsterenger.

 

 

 

 

Sist oppdatert fredag 05. desember 2014 20:10