Buskerud Botanisk Forening

 

  • Forstørr
  • Standard skriftstørrelse
  • Forminsk
Hjem Referat fra turer 2014 Darbu 5. mai, fellestur med NOF Øvre Eiker

Darbu 5. mai, fellestur med NOF Øvre Eiker

E-post Skriv ut PDF

Referent og bilder: Elin Viker Thorkildsen

Plakat  over naturreservatet     Soleiehov     Storkonvall

Turleder: Rita Rustan fra NOF Øvre Eiker.

Antall deltakere: 17 stk

I duskregn og kaldt vær hadde 17 deltakere møtt fram til ekskursjon.

Tusen gikk ned kultursti til Fiskumvannet, forbi den gamle kirken og nesten ned til vannet.

På veien kunne man finne alle de tidligste vårblomstene, som hvitveis, maria nøkleblom, vårkål, nyresoleie, soleiehov, natt og dag, skogfiol, myrfiol, kantkonvall, liljekonvall, maiblom, storkonvall, elvesnelle, skogsnelle, hengeving, fugletelg, gjøkesyre, firblad,fingerstarr, hårfrytle. Likeledes blomstret rød jonsokblom og enghumleblom. Skogstorkenebb sto i knopp. Audun Jahren fortalte bl.a. om hårfrytle og om fingerstarr. Medbrakt nistepakke ble fortært på nydelig sted rett ved gamle Fiskum kirke

vannet     Myrfiol     ved Fiskumvannet

Av fugler ble følgende arter sett:

Bokfink, linerle, rødstrupe, rødvingetrost, grønnsisik, stær, stillits (kun sang), strandsnipe, musevåk, grønnstilk, gluttsnipe, vipe, låvesvaler, stokkand, munk (kun sang), løvsanger, enkeltbekkasin m.fl. Audun Jahren hadde mer enn 20 arter på sin notatblokk.

Sist oppdatert torsdag 12. juni 2014 21:28