Buskerud Botanisk Forening

 

  • Forstørr
  • Standard skriftstørrelse
  • Forminsk
Hjem Referater møter 2014 Referat fra årsmøtet for 2013, 13. mars 2014

Referat fra årsmøtet for 2013, 13. mars 2014

E-post Skriv ut PDF

 

   

 

1.Valg av referent og 2 personer til å skrive under årsmøtereferatet.

Følgende ble valgt: Berit Spone Skretteberg er referent. Elin Viker Thorkildsen og Jan Sørensen skrev under årsmøtereferatet.

2.Styrets årsberetning for 2013 ved Kirsti Ruden Østlund ble gjennomgått. Ingen kommentarer.

3. Godkjent årsregnskap for 2013 ved Marianne Karlsen ble gjennomgått. Ingen kommentarer.

4. Aktivitetsplan 2014.

Det ble informert om de aktivitetene som foreløpig er på planen.

5. Fastsettelse av kontingent for 2015.

Forslag: Ingen endring.

6. Valg.

Leder: Kristin Bjartnes (gjenvalg for 1 år)

Sekretær: Kirsti Østlund (gjenvalg for 2 år).

Kasserer: Marianne slutter. Styret konstituerer seg.

Nytt styremedlem: Anne-Mari Karlsen (valgt for 2 år).

Vararepresentant: Berit Skretteberg (gjenvalgt for 1 år)

Ny vararepresentant: Jan Sørensen (valgt for 1 år)

Audun Jahren og Elin Viker Thorkildsen var ikke på valg i år.

Revisor: Finn Roar Bruun slutter. Marianne Karlsen tar over (valgt for 1 år).

Årsmøtet godkjente at styret også neste år fungerer som valgkomite.

IMG 9137     IMG 9138     IMG 9140

7. Eventuelt/innkomne saker.

Landsmøte i NBF er på Agder folkehøgskole, Søgne 23.-25. mai. Kristin Bjartnes reiser dit fra BBF. Dersom det er saker som ønskes tatt opp der, må det sendes inn god tid i forkant.

Kristin er også med i valgkomiteen til NBF.

Lopperudmyra: Skjøtsel av myrflangre. Det ble informert om dette.

Planlagte prosjekter for 1014:

1. Skjøtsel av myrflangre på Øvre Eiker.

2. Skjøtsel av slåtteeng i Nedre Eiker.

I forbindelse med utbygging av E16/jernbane på Hole/Ringerike : Felles kartleggingsturer i regi av Sabima + vi skal vurdere spesielle områder som BBF bør kartlegge.

Annen informasjon:

Regnskapet settes bort. Styret konstituerer seg selv ang. regnskap.

Sabimas andre kartleggingsturer.

Styret oppfordrer medlemmene til å bli med på Sabimas kartleggingsturer for å øke kunnskapen. Send en enkel søknad til BBF om refusjon av bo- og reiseutgifter.

Etter årsmøtet ble det servert pizza, kaffe, te og kaker. Det var utlodning med fine gevinster.

Audun Jahren viste flotte bilder fra Finnmark.

Sist oppdatert mandag 19. mai 2014 19:26