Buskerud Botanisk Forening

 

  • Forstørr
  • Standard skriftstørrelse
  • Forminsk

For floraelskere i Buskerud

Buskerud Botaniske Forening er en lokalforening av Norsk Botanisk Forening. Vi samler både fagutdannete botanikere, sjøllærte barfotbotanikere og andre med interesse for norsk flora.

 

Lodnefiol på Ola Narr, tur med ØLA 20. april 2016.

E-post Skriv ut PDF

Det var mange mennesker utenfor Botanisk Museum som ville bli med ØLA på tur i nærområdet.

Ola Narr har fått sitt navn etter Ola Arnesen (født 1803), opprinnelig fra Gol – så det var helt på sin plass for medlemmer av BBF å være tilstede.

IMG 0024

Sist oppdatert søndag 08. mai 2016 19:50 Les mer …
 

Nyheter

E-post Skriv ut PDF

HVA SKJER'A?

Torsdag 12. mai og torsdag 19. mai: Fotokurs v/ Devegg Ruud.

Invitasjon er sendt til medlemmene.

Påmelding til Jan Sørensen, tlf. Mobil: 48 27 32 97. Epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen  

Søndag 22. mai: Fellestur med NOF Øvre Eiker, Sirikirke (høyeste fjell på Eikern øst).

Oppmøte: Vestfossen skole kl. 10.00. Husk matpakke og termos. Turleder: Audun Jahren, mobil 90734525

BBFs medlemmer inviteres herved på turer i forbindelse med NBFs landsmøte.

Landsmøtet er på Buskerud folkehøgskole, Kongsbergveien 797, 3322 FISKUM, 27. – 29. mai.

Se program og papirer her: http://botaniskforening.no/program.html

Lørdag 28. mai kl. 14:00 Tur for å se på myrflangre restaureringsprosjekt og slåttemarkene på Brekkebråtan ved Kristin Bjartnes

Søndag 29. mai kl. 12:00-14:00 Søstermarihand tur til Raje for de som har anledning til å være med.

Dersom du vil være med, møt opp på Buskerud Folkehøgskole eller direkte på stedet. Turleder: Kristin Bjartnes, 909 52 045

Torsdag 2. juni. Kl. 17.30 Oppmøte: Asker jernbanestasjon for felles kjøring.

Vi tar turen til Hagahogget naturreservat, ved Semsvannet i Asker. I Naturbase står bl.a.:

"Sentral interesse har en alm-lindeskog med tilhørende markvegetasjon, svært rike partier barskog med urskogkjerner, et bredt spekter vegetasjonstyper og arter og rike overgangssoner mellom edellauvskog og barskog."

Turleder: Kristin Bjartnes, mobil 90952045

Søndag 5. juni: kl. 10.00 – 12.00. Eidsfoss Hovedgård. Turleder Roger Halvorsen.

Kontaktperson: Elin Viker Thorkildsen, mobil 91123391

Skal vi spise lunsj på Eidsfoss hovedgård etterpå? http://eidsfos-hovedgard.com/

Torsdag 9. juni: Lukedugnad i Solbergfjell naturreservat.

To skoleklasser kommer kl. 9.00 - 13.00, så da er det fint om mange fra BBF kan stille opp og veilede dem.

Dugnaden fortsetter etter arbeidstid, fra kl. 16 - 19. Det blir servert mat ved ankomst.

Kart som viser hvor vi skal være og mer informasjon finnes på Nedre Eiker kommunes nettsider.

Lørdag 11.juni: kl. 10.00 – 16.00. Tverrfaglig kartleggingsdag på Brekkebråtan, Nedre Eiker.

Oppmøte ved Brekke, parkering langs gml. Rv 283 (nedenfor Brekkeveien nr. 8) vest for Krokstadelva sentrum http://www.norgeskart.no/#14/218147/6635695. Ta med niste. Ingen påmelding.

Dagen er et ledd i Sabimas kampanje for kulturlandskap og arrangeres sammen med Buskerud Botaniske Forening . Brekkebråtan er et kalkrikt område med tørr og vekselfuktig eng, like vest for Krokstadelva i Nedre Eiker kommune. Buskerud Botaniske Forening har ryddet og skjøttet mye av området de siste årene. De har også kartlagt mye spennende kalkflora her. Det blir orientert om dette på dagen. Området har stort potensial for mange insektgrupper, skorpelav på kalkberg, moser osv., som til nå er lite undersøkt. Vi satser på å få med flere eksperter på ulike grupper og få satt ut noen insektfeller på forhånd som kan tømmes og granskes på dagen.

For nærmere opplysninger om området kontakt: Even W. Hanssen 99 25 61 20 eller Kristin Bjartnes  90 95 20 45   

Torsdag 16. juni kl. 17.30. Sætre i Hurum.

Området Færgestad-Kinnartangen-Kapellvika ved Drøbaksundet sør for Sætre.

Fra rundkjøringen i Sætre sentrum, kjør sørover mot Storsand-Filtvet-Tofte (rv. 281). Når dere etter 4,9 km er på veiens høyeste punkt med utsikt til fjorden, ta til venstre ned bakkene ved kryss og skilt merket Færgestad/Ole Robert. Gården Ødegården ligger der til venstre, Grønsand gård til høyre. Bratt bakke ned mot Færgestad.

Da får dere det store sandtaket på høyre hånd. Kjør helt ned til fjorden og så langt at dere ser en veibom i skogkanten. Der er det parkeringsplass. Ta med termos og matpakke.

Kommentar: Området har mange arter. Det er både strandvegetasjon og furuskog/blandingsskog. Bittergrønn ble funnet her et sted for 120 år siden. Det skulle være noe å gjenfinne.

Turleder: Inge Jahren, mobil 91345702

 

Søndag 19. juni. Villblomstenes Dag. BBF har 3 arrangementer:

1. Friluftsgudstjeneste og orkideer på Bjørkedokk.

Nedre Eiker kirke arrangerer friluftsgudstjeneste på Bjørkedokk kl. 11.00. Blomsterturen starter kl. 13.00. Turledere: Anne Mari Karlsen, mobil 97177593 og Kirsten Myhr, mobil 41638747.

2. Marisko på Bremsåsen i år også?

Oppmøte ved MIF-hytta i Nedre Eiker kl. 11.00. Turleder: Inger Lill Portaasen, mobil 91586851

3. Spennende orkideer i Modum.

Oppmøte ved Sysle stasjon i Modum kl.10.30.

Det blir noe kjøring på skogsbilvei før vi tar beina fatt. Målet er Kimetjern i Holleia.

Egnet fottøy er fjellstøvler eller gummistøvler, fordi vi kommer til å gå noe i myr.

Turledere: Tor Arne Vik, mobil 406 405 03 og Berit Spone Skretteberg, mobil 48073628.

 

Sist oppdatert tirsdag 10. mai 2016 09:13 Les mer …
 

Brekkebråtan 8. mai

E-post Skriv ut PDF

Foto: Blomster: Elin Viker Thorkildsen, folk: Kristin Bjartnes

varmure     varmure2

Vårmure i full prakt på Brekkebråtan 8. mai

Les mer …
 

Nordreisa, et eldorado for botanikere

E-post Skriv ut PDF

Foto: Audun Jahren

Gulmjelt     Bergjunker

                                                Gulmjelt                                                                                      Bergjunker

Bergveronika      Brannmyrklegg     Blindurt

         Bergveronika                                                      Brannmyrklegg                                                 Blindurt

Sist oppdatert torsdag 31. mars 2016 20:19 Les mer …