Buskerud Botanisk Forening

 

  • Forstørr
  • Standard skriftstørrelse
  • Forminsk

For floraelskere i Buskerud

Buskerud Botaniske Forening er en lokalforening av Norsk Botanisk Forening. Vi samler både fagutdannete botanikere, sjøllærte barfotbotanikere og andre med interesse for norsk flora.

 

Vårtur til Kreta, april 2015

E-post Skriv ut PDF

IMG 0031     IMG 0033     IMG 0042

I april 2015 arrangerte BBF to turer til Kreta i samarbeid med Per Øystein Klunderud http://www.naturogkultur.no/start . Per Øystein hadde lagt opp et flott program for oss, med overnattinger på hyggelige familebedrifter i fjellet og ved sjøen.

Sist oppdatert søndag 26. april 2015 18:12 Les mer …
 

27. august 2015, Lukekorps, dugnad Miletjern

E-post Skriv ut PDF

Hva kan vi gjøre?

Nedre Eiker kommune, Naturvernforbundet i Eiker og Buskerud Botaniske Forening samarbeider om bekjempelse av fremmede planter i kommunen vår. I den forbindelse inviterer vi innbyggerne til felles innsats for å fjerne skadelige planter. Disse truer vår lokale flora og våre sjeldne orkidéarter. Sammen med dere ønsker vi å luke og fjerne de svartelistede plantene ved å arrangere dugnader på ulike steder i kommunen. For å lykkes med prosjektet, er vi helt avhengige av frivillig innsats fra innbyggerne gjennom etablering av «lukekorps» i lokalmiljøene.

Den første dugnaden blir ved Miletjern i Mjøndalen. Miletjern er et viktig turområde for nærmiljøet hvor den naturlige floraen er sterkt truet av kanadagullris og russekål.

Dato: Torsdag 27. august 2015, kl. 11 – 19

Sted: Oppmøte ved lekeplassen i Ryghgata/ Eplehagan.

Kom når det passer deg, og vær med oss så lenge du selv ønsker. Det serveres mat og drikke.

Ta gjerne med hansker, greinsaks, spade, hakke eller annet utstyr.

Sist oppdatert onsdag 25. mars 2015 10:32
 

HØRING AV SILINGSRAPPORT OG UNDERLAGSRAPPORTER I FORBINDELSE MED RINGERIKSBANEN OG EUROPVEI 16 SKARET-HØNEFOSS

E-post Skriv ut PDF

Sammendrag

Buskerud Botaniske Forening vil uttrykke bekymring over de store arealinngrepene i de botanisk meget rike områdene på Ringerike. Vi mener man må være særlig påpasselige med ikke å skade de unike floraforekomstene i forbindelse med anleggsperiode og faste installasjoner. Vi vil peke på at området er mangelfullt botanisk kartlagt, men takket være bl.a. medlemmer i vår forening er en del kjent. Vi gjør oppmerksom på flere forekomster som ikke er konkret omtalt i rapportene som f.eks. bittergrønn på Prestemoen. Vi vil også påpeke mulig skadevirkninger for Viksåsen naturreservat. En lang tunnel under Holebygda vil skjerme flere forekomster bl.a. av den prioriterte arten dragehode og vil være å foretrekke hvis traséene først kommer.

Last ned høringsnotatet her

Sist oppdatert fredag 27. mars 2015 20:25
 

Nyheter

E-post Skriv ut PDF

HVA SKJER'A?

Nå våres det med stormskritt. Det rapporteres om frodig Maria nøkleblom, blomstrende slåpetorn og enda flere ormetunger på Brekkebråtan.

Vi håper vi kan få litt mer hjelp til å fjerne daugras og kratt denne våren og inviterer

til nye dugnader tirsdag 26 mai kl. 17.30 (ny dato pga. regn)  og lørdag 30. mai kl. 11.00
Kontaktperson: Finn Michelsen, mobil 47 821 565

Belønning til dugnadsfolket (og kun til dem): Vi skal se om vi kan lete frem en knottblom et sted!

Lørdag 6.juni: Båttur til Mølen,Tofte i Hurum. Begrenset antall deltakere, kun medlemmer av BBF. Egenandel 400 kr.

Fra Tofte båthavn kl. 10:00. Tilbake ca. Kl. 16:30

Påmelding til turleder: Jan Sørensen, mobil: 482 73 297, epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen .

Innbetaling egenandel: Buskerud Botaniske Forening, konto nr. 2280.33.22922

Torsdag 11. juni kl. 17.30: Kakefest i Brekkebråtan, Krokstadelev, Nedre Eiker.

Alle er hjertelig velkomne. Turledere: Finn Michelsen og Kristin Bjartnes

Søndag den 14. juni: Villblomstens dag.

Tur på Konnerud, oppmøte på SIF-hytta kl. 10.00. Turleder: Jan Sørensen, mobil: 482 73 297

Tur ved Landbruksskolen i Modum, oppmøte på skolen kl. 12.30: Turledere Audun Jahren (mobil: 907 34 525) og Berit Skretteberg (mobil: 480 73 628).

Tur på Bremsåsen, oppmøte på MIF-hytta kl. 12.30: Turleder Kristin Bjartnes (mobil: 909 52 045).

Torsdag 18. juni: Graskurs på Gjellebekkmyra, Lier.

Oppmøte på Bauhaus på Liertoppen kl. 17.30

Kursleder: Anders Often. Turleder: Jan Sørensen, mobil: 482 73 297

Søndag den 21.juni: Tur til Mørkgånga v/Steinsfjorden.

 Oppmøte på Esso ved Sundvollen kl. 11. 00.

 Hvis det er vått går vi i Krokkleiva da Mørkgånga er bratt og ulendt.

 Turleder: Jan Sørensen, mobil: 482 73 297.

 Mandag 22. juni: Tur på Heggensida, vest for Hovlandsfjell i Modum.

 Oppmøte i Vikersund Hoppsenter kl.17.00.

 Stortveblad, engmarihand, breimyrull, korallrot observeres jevnlig i området.

 Husk godt fottøy(myr).

 Turleder: Berit Skretteberg(mobil: 480 73 628)/Audun Jahren (mobil: 907 34 525)

 Lørdag 27. juni: Vandring på Norefjell. Sted og tid skal avklares.

 Søndag 28.juni: Utforsking av slåttemyr ved Langvannet ved ovenfor Gulsvik, Flå.

 Turleder: Kirsti Ruden Østlund, mobil: 93262071. Overnatting er mulig, gi beskjed til Kirsti.

 Oppmøte: Sted og tid kommer.

 31. juli – 2. august: Kartlegging i Hemsedal. Turleder: Elin Viker Thorkildsen, mobil 91123 391.

 Påmelding: Epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen . Det er sendt egen invitasjon.

31. juli – 5. august: Botanikkdager i Skibotn, Troms. Flere fra BBF er deltagere.

Torsdag 27. august: Dugnad for fjerning av svartelistede arter:

 Den første dugnaden blir ved Miletjern i Mjøndalen. Miletjern er et viktig turområde for nærmiljøet hvor den naturlige floraen er sterkt truet av kanadagullris og russekål.

 Tid: kl. 11 – 19, sted: Oppmøte ved lekeplassen i Ryghgata/ Eplehagan.

 Kom når det passer deg, og vær med oss så lenge du selv ønsker. Det serveres mat og drikke.

 Ta gjerne med hansker, greinsaks, spade, hakke eller annet utstyr.

 Lørdag 29. august: Mosekurs i felt og laboratorium.

 Kursleder: Arne Pedersen.

 Oppmøte: Vikersund hoppsenter kl. 9.30.

Feltkurs fra 9.30 – ca. kl. 13.00: Breili/Hovlandsfjell (600 - 700 m.o.h.) i Modum (opp fra Vikersundbakken)

 Laboratoriekurs 14.00 – 17.00 på Rosthaug videregående skole i Åmot.

 Turleder: Kristin Bjartnes, mobil 909 52 045

                                                                                                                           

Epost er Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen

Dersom medlemmer ikke får informasjon fra foreningen, gi beskjed.

 

Sist oppdatert mandag 18. mai 2015 21:09